Αρχική | We Do Local

We Do Local

Το Ξενοδοχείο μας είναι μέρος του Προγράμματος .
Το We do local είναι ένα πρότυπο επιχειρηματικής πιστοποίησης.
Η επιχείρηση που είναι πιστοποιημένη από το Standard υποστηρίζει την παραγωγή, την οικονομία και το ανθρώπινο δυναμικό του τόπου στον οποίο βρίσκονται προάγουν τη μοναδικότητά τους και την ευθύνη της φιλοξενίας προσφέρουν υπηρεσίες που προάγουν τον τοπικό πολιτισμό και τη γαστρονομία με σεβασμό στο περιβάλλον και τη βιωσιμότητα της τοπικής Κοινωνίας.
Βλέποντας το λογότυπο γνωρίζετε ότι αυτή η Εταιρεία σέβεται τους ανθρώπους της, την κουζίνα της, τη βιωσιμότητά της και τα ήθη και τις παραδόσεις της.

Πιστοποίηση